Rosen-terapia

Rosen-terapia

Kehon tuntemukset ja tunteet liittyvät kiinteästi toisiinsa. Elämän varrella koemme asioita, joita ei aina ole mahdollista käsitellä ja ilmaista tapahtumahetkellä. Käsittelemättömät tunteet ja tapahtumat voivat aiheuttaa lihasjännityksiä ja kehon epätasapainoa. Kroonisiksi muuttuessaan jännitykset rajoittavat elämäämme ja mahdollisuuksiamme ilmaista itseämme vapautuneesti.

Hoito vaikuttaa hermojärjestelmäämme ja tekee meidät sisältä käsin tietoisemmiksi omasta elävästä kehostamme. Oivallamme, että omaa itseä on mahdollista todella kuunnella ja alamme avautua enemmän omaksi itseksemme ja näyttää, kuka olemme.

• käyntikerta on noin tunnin mittainen

• käsittely tapahtuu hoitopöydällä

• terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä eettiset ohjeistukset

• hoidon jälkeen on hyvä varata itselle rauhallista aikaa

Hoito on aina yksilöllinen kokemus. Myös asiakkaan jokainen erillinen hoito on ainutkertainen kokemus. Kukin hoitokerta aloitetaan aina senhetkisestä tilanteesta.

Kuinka usein hoidossa käydään?

Hoitokertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Kokemus on osoittanut, että aluksi on hyvä käydä hoidossa muutaman kerran 1-2 viikon välein. Näin saa käsityksen siitä, miten hoito toimii. Jatkokäyntejä varattaessa on tärkeää, että kuuntelee omaa itseään. Hoidoissa voi käydä pitkäänkin ja pitää haluttaessa taukoja.


Rosen hoito vaikuttaa monella tavalla:

laukaisee lihasjännityksiä

•lisää liikkuvuutta

•antaa elinvoimaa ja auttaa toipumaan vaikeiden elämänvaiheiden jälkeen

•lisää yleistä hyvinvointia ja luovuutta

•syventää itsetuntemusta ja tunteiden tunnistamista

•täydentää myös muita hoitomuotoja

Rosen hoito sopii aikuiselle, joka pystyy käsittelemään omia tunteitaan.


Lisää tietoa:

Suomen Rosen-terapeutit ry:

www.suomenrosenterapeutit.fi

 

www.roseninstitute.net

Kirjoja:

"ROSEN-MENETELMÄ kosketusta keholle ja mielelle" Marion Rosen, Susan Brenner,Omega books, 2003
Rosen-terapia


Marion Rosen kehitti menetelmän, joka yksinkertaisuudessaan saa aikaan muutoksia fyysisessä, henkisellä ja tunteiden tasolla.

 Voimme päästä hoidon aikana kosketuksiin kehoon säilöttyihin tunteisiin, jotka ovat olleet meiltä kauan täysin unohduksissa.  

Kun tunteet voi purkaa turvallisessa ympäristössä ja rauhassa, niistä voi päästää irti ja keho voi rentoutua uudella tavalla. 

Kehon jännitykset vievät paljon voimavaroja ja voivat aiheuttaa kipuja ja sairauksia. Niistä irti päästäminen luo tilaa uudelle ja aidolle itselle ja myös luovuudelle.

Mieli unohtaa - keho muistaa

Hoidon hinta 75e/kerta.

Kesto 60 minuuttia. Alkukeskustelu ensimmäisellä kerralla hieman pidempi.